kalitepolitikasiBirinci Öncelikli Hedefimiz;

Müşterilerimizin mevcut ve gelecekteki ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak tespit etmek, algılamak, yerine getirmek ve bu yolla “MÜŞTERİ TATMİNİ”ni sağlamak, belirli bir standardı tutturmak değil, sektörümüzde standardı belirleyen ve sürekli yükselten lider kuruluş olmaktır.

Bu hedefe ulaşmak için;

• Kalite Politikamızın gönüllü uygulayıcıları olan çalışanlarımızın, planlı eğitim faaliyetleri ile yetkinliklerini artırmayı,

• Tüm faaliyetlerimizin hedeflerle yönetimini,

• İletişim araçlarının etkin kullanımı ile ilgili tüm tarafların; müşteriler, çalışanlar, tedarikçiler ve kamu kuruluşlarının katılımını sağlayarak, karşılıklı ve sürekli öğrenen bir organizasyona sahip olmayı,

• Hizmetlerimizi gerçekleştirirken ilgili tüm sektörel, ulusal ve uluslararası mevzuat ve yasalara uymayı,

• Tedarikçilerimizle yaptığımız işbirliğinin gelişimini destekleyen satınalma politikaları izlemeyi,

İLKELERİMİZ olarak benimsedik.

Çevre Politikamız

OR-HAN İnşaat olarak biz, Çevre Yönetim Sistemi’ni bir yaşam felsefesi olarak görmekteyiz. Amacımız sektörümüzde çevresel bilincin oluşturulmasında öncü olmak, küresel kaynaklarımızı korumak ve gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmaktır.