OR-HAN İnşaat yur tiçi ve yurt dışında gerçekleştirdiği projeler ile, yerel ve uluslararası inşaat standartları ve İş kanunları konusunda edindiği bilgi ve tecrübe sayesinde , dünyanın her yerinde ve her koşulda iş yapma kapasitesi ve kabiliyeti ile aşağıdaki alanlarda hizmet üretmektedir.

Konutlar: Çok Katlı Konutlar, Villalartaahhut

Ticari Yapılar: Ofisler ve Alışveriş Merkezleri

Sağlık Tesisleri: Hastahaneler, Klinikler

Eğitim Yapıları ve Yerleşkeleri

Spor ve Eğlence Tesisleri

Oteller, Kıyı Otelleri, Tatil Köyleri

Askeri Tesisler: Ön Tasarımlı ve Konvansiyonel Yapılar, Pist’ler, Hangarlar

Endüstriyel Tesisler : Güç Santralleri ve Fabrikalar

Ulaşım: Havaalanları, Yol ve Köprüler, Alt Geçitler, Otoyollar, Raylı Sistemler

Ön Tasarımlı Yapılar: Geçici ve Kalıcı Binalar

Kentsel Altyapı: Tüneller, Su Şebekeleri, Su Arıtma Sistemleri, İçme Suyu Şebekeleri, Atık Su Arıtma Sistemleri, Kanalizasyon Şebekeleri, Elektrik Şebekeleri.

Boru Hatları: Petrol Boru Hatları, Doğal Gaz Boru Hatları.

Su Yapıları: Barajlar, Göletler, Su Kanalları

Renovasyon: Hastahane, Ofis