Dünyada takip edilen en son mimarlık tasarımı, mühendislik ve teknolojik eğilimler bilgisi ile donanımlı

olarak, proje tasarlayıp, geliştiren, uluslararası standartlarda hizmet üreten ve gereken kontrol ve koordinasyonları yapabilecek kabiliyete sahiptir.muhendislik

Mimari ve Mühendislik Projeleri Tasarımı

Ön Tasarımlı Yapılar